Nevrodagene 2023 - TEASER

Her er noen av de mange kommende høydepunktene under årets Nevrodager fra tirsdag 14. mars til torsdag 16. mars 2023.
Nevrodagene 2023

Tirsdag 14.03.23 kl. 10.10:

imagevpj6.png

Martin Kurz er spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege ved SUS og professor ved UiB. Han har arbeidet 17 år som overlege ved SUS, 14 av dem som seksjonsoverlege ved slagenheten. Han er leder av Norsk hjerneslagforening og medlem av ESO simuleringskomiteen. På Nevrodagene skal han snakke om hvordan vi kan sikre behandlingstilbudet for alle personer med akutt hjerneslag.

image7g7e.png

Else Charlotte Sandset spesialist i nevrologi og har en doktorgrad innen vaskulær nevrologi. Hun er generalsekretær i European Stroke Organisation. Hun har hatt forskningsopphold i Nottingham, UK og Sydney, Australia. Under sistnevnte opphold etablerte hun tett samarbeid med kolleger ved The George Institute for Global Health med fokus på kjønnsforskjeller innen hjerneslag. Hun er involvert i the Women's Brain Project og leder forskningsgruppen for klinisk hjerneslagforskning ved OUS og Hjerneprogrammet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse sammen med Maren Ranhoff Hov. På Nevrodagene skal hun snakke om hvordan vi kan sikre relevant behandling til alle med akutt hjerneslag.

Tirsdag 14.03.23 kl. 11.40:

imageh8zyt.png

Kjell Arne Kvistad er utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen og dr. med i 2000 (MR i brystkreftdiagnostikk). Han er spesialist i radiologi. Han har arbeidet på Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital siden 1989 med et avbrudd som overlege på MR-senteret i Trondheim fra 1994 2001. Har vært seksjonsoverlege i nevroradiologi siden ca. 2005 og 1. amanuensis i nevroradiologi ved NTNU fra 2000 2015. Han er Æresmedlem i Radiologforeningen i 2021. Han har en lang rekke publikasjoner innenfor MR radiologi, undervist for medisinerstudenter og på spesialitetskurs. Han har også skrevet kapittelet om nevroradiologi i den norske læreboka i nevrologi og nevrokirurgi. På nevrodagene skal han snakke om MR-diagnostikk av cerebral amyloid angiopati.

Onsdag 15.03.23 kl. 08.30:

imageornq.png

Espen Dietrichs er professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Bevegelsesenheten, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet. Han har bakgrunn fra eksperimentell hjerneforskning, men har arbeidet klinisk med fokus på bevegelsesforstyrrelser i 35 år. Han har skrevet over 200 vitenskapelige artikler, 25 bøker og tallrike bokkapitler. I perioden 2002-2018 var han sjef for Nevrologisk avdeling, først ved Rikshospitalet og deretter ved Oslo universitetssykehus. Han er tidligere leder for Norsk nevrologisk forening, tidligere formann i Nordisk nevrologisk forening og har de siste 25 årene vært visepresident i Scandinavian Movement Disorder Society - ScandModis. På Nevrodagene skal han snakke om retningslinjer for behandling av Parkinsons sykdom.

Onsdag 15.03.23 kl. 08.50:

image2qsdh.png

Inger Marie Skogseid er overlege og forsker ved Nevrologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Hun tok sin doktorgrad i 2007 på behandling av dystoni, som inkluderte deltagelse i internasjonal randomisert kontrollert studie (RCT) for dyp hjernestimulering (DBS) ved dystoni. Ved Enhet for bevegelsesforstyrrelser har hun siden 2007 i tillegg til diagnostikk og behandling av alle typer bevegelsesforstyrrelser, vært sentral i/ledet gjennomføringen av to større RCTer: DBS for Parkinsons sykdom og DBS ved tremor. På Nevrodagene skal hun snakke om Diagnostikk og behandling av essensiell tremor.

Onsdag 15.03.23 fra kl. 09.30:

imageqfqv.png

Elisabeth Farbu er spesialist i nevrologi og dr.med. fra Universitetet i Bergen, der hun også har hatt en professorstilling siden 2013. Hun har vært ansatt på SUS siden 2005 og har vært en del av foretakets ledergruppe siden 2016, da hun ble klinikksjef for hode, hals og rehabilitering. Elisabeth tiltrådte som viseadministrerende direktør ved SUS i 2022. På Nevrodagene skal hun delta i debatten om Rekrutteringsvansker i nevrologi og framtiden for spesialisthelsetjenesten.

imagep9thr.png

Ellen Catharina Tveter Deilkås er indremedisiner, overlege og helsetjenesteforsker på Akershus Universitetssykehus, og seniorrådgiver i Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Hun arbeidet full tid for den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tre år, med å etablere løpende nasjonale målinger av pasientskade og pasientsikkerhetskultur. Hun har en doktorgrad i pasientsikkerhetskultur og organisasjon psykologisk metode. På Nevrodagene skal hun delta i debatten om Rekrutteringsvansker i nevrologi og framtiden for spesialisthelsetjenesten.

imageal7.png

Einar August Høgestøler lege i spesialisering for nevrologi ved OUS. Etter turnus jobbet han som LIS på nevrokirurgisk avdeling, før han gikk over til nevrologi . Han har tatt PhDinnen MS og avanserte billedanalyser. Per i dag sjonglerer livet som forsker, lege i spesialisering og Klinikktillitsvalgt for Nevroklinikken. Han er spesielt opptatt av arbeidsmiljø, rettigheter, gode vilkår for utdanning og forskning. Han har vært en tydelig stemme og bidragsyter for legers arbeidsforhold, blant annet gjennom blogg-innlegg i Dagens Medisin. På Nevrodagene2023 skal han delta i sesjonen og påfølgende debatt om potensielle rekrutteringsvansker.

Torsdag 16.03.23 kl. 09.00:

imagew0ebt.png

Marte Roa Syvertsen er lege og forsker ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus. Hun har forsket på epilepsi i mer enn ti år og driver nettverket EpilepsiNett med støtte fra Norges Forskningsråd. Hennes doktorgradsarbeid handlet om juvenil myoklonusepilepsi og vekket interessen for prefrontal cortex og eksekutive vansker. Hun har gitt ut de populærvitenskapelige bøkene «Menneskehjernen» (Bonnier Forlag 2021) og «Ungdomshjernen» (Bonnier Forlag 2022). På Nevrodagene skal hun snakke om hjernens utvikling i tenårene.

Torsdag 16.03.23 kl. 09.15:

image24efk.png

Julie Sønnervik er spesialist i nevrologi og sommerlier. Hun er utdannet ved UiB og Stavanger Universitetssykehus. Siden 2007 har hun drevet mest med hodepine og driver i dag Norges minste og mest personlige privatpraksis og hodepineklinikk; Hodeverket. For øvrig holder hun kurs og smakinger av vin; noe mange synes utgjør en morsom kombinasjon. På Nevrodagene skal hun snakke om vin relatert til sansene våre under sesjonen «Hvordan holde hjernen frisk».

Torsdag 16.03.23 kl. 09.30:

imagewsz5t.png

Bano Singh er utdannet tannlege fra UiO i 2005 og tok PhD i Smak i 2011. Hun er fortiden ansatt som Førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet (100%) hvor hun har etablert "Lukt, smak og oral smerte klinikk ". Her tar hun imot pasienter med vedvarende dysfunksjon i smak, lukt og brenning/svie i munnen. Singh har tidligere jobbet som privatpraktiserende tannlege i Oslo og som sykehus tannlege ved OUS RH. På Nevrodagene skal hun snakke om Lukt, smak og trigeminal dysfunksjon.

Torsdag 16.03.23 kl. 15.10:

imagexr8n3.png

© Øystein Horgmo , UiO

Marton König er ph.d . og spesialist i nevrologi. Han jobber som overlege og postdoktor ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Hans forskning fokuserer på mikrobenes rolle og vaksinenes effekt blant personer med multippel sklerose. Han er også involvert i flere kliniske og genetiske studier om MS. På Nevrodagene skal han snakke om en het potet: Epstein Barr virusets rolle i MS og mulige tiltak rettet mot viruset.

image17tuzw.png

Kjetil Lauvland Bjørnevik er lege og ph.d. Han jobber som assistant professor i epidemiologi og ernæring ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA. Han arbeider med prosjekter som søker å identifisere risikofaktorer og tidlige tegn på nevrologiske sykdommer, inkludert multippel sklerose, Parkinsons sykdom, ALS og Alzheimers sykdom. På Nevrodagene skal han snakke om Epstein Barr viruset og multippel sklerose.