Nevrodagene 2023 - Vinnerne av UCBs forskningsstipender

Årets vinnere!
Nevrodagene 2023

Vinneren av UCBs forskningsstipend innen epilepsi tildeles Maren Ranhoff Hov.

imagengr6.png

imagez691v.png

Maren Ranhoff Hov har en PhD fra UiO på prehospital slaghåndtering, og arbeider som lege i spesialisering i Nevrologi ved Oslo Universitetssykehus, førsteamanuensis og seniorforsker. Hun får prisen for prosjektet prehospital seizure control trial. Prisen skal brukes til å opprette en standardisert kompetanseplattform for ambulansepersonell med generell kunnskap om krampesemiologi, behandling og valg av behandlingsnivå. Dette er del av et større prosjekt som gjennom flere arbeidspakker vil skaffe til veie kunnskap for å gi tidligere kupering av krampeanfall gjennom prehospital håndtering. Søknaden er i tråd med den økende internasjonale oppmerksomheten rundt viktigheten av rask behandling av
epilepsi. «Time is brain» – også ved krampetilstander.

 

Vinneren av UCBs forskningsstipend til yngre nevrolog 2023 tildeles Einar August Høgestøl.

image35dp.png

image39rt2.png

Høgestøl er ble cand.med. ved UiO i 2012. Han disputerte for PhD-graden ved UiO i 2020 på arbeidet "MR og andre biomarkører ved tidlig multippel sklerose". Høgestøl har de siste årene vært lege i spesialisering i nevrologi ved OUS i kombinasjon med førsteamanuensisstilling ved UiO knyttet NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Fra 2021 har han ledet forskningsgruppen «Imaging studies in MS research group» ved OUS/UiO. Høgestøl tildeles stipendet for videre arbeid med prosjektet «Reach out for MS – bringing us closer with MAGNIMS». MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in MS) www.magnims.eu er et europeisk konsortium som tilrettelegger for internasjonalt forskningssamarbeid for bruk av MR ved MS.