Prøveforelesning om aktuell og ny MS-behandling

Heidi Øyen Flemmen, som er overlege i Skien og medlem av MS-forskningsgruppen OUS, disputerer 7. juni. Disputasen omhandler sosioøkonomiske faktorer ved MS.