Oppdatering og klarifisering for Leger i Spesialisering (LIS)

Vi ønsker å formidle viktig informasjon vedrørende den kommende endringen i utdanningskurspakken for Leger i Spesialisering (LIS), som vil tre i kraft sent våren 2024.

1. Oppdatering om Ny Kurspakke: Som tidligere informert av RegUt Nord, vil en ny kurspakke bli implementert i 2024. Inntil den tid, er det de anbefalte læringsaktivitetene, som er listet på Helsedirektoratets nettside, som gjelder for LIS i den nye ordningen. Vi oppfordrer alle våre LIS-medlemmer til å gjøre seg kjent med disse aktivitetene.

2. Vektlegging av Læringsmål: I den nye ordningen er det oppnåelse av læringsmål som er avgjørende for spesialisering, ikke antallet eller de spesifikke kursene som er gjennomført. Dette betyr at LIS kan oppnå sine læringsmål gjennom ulike metoder, inkludert, men ikke begrenset til, de anbefalte kursene.

3. Bekymringer og Klarifiseringer: Vi er oppmerksomme på bekymringer som er uttrykt angående potensielle konsekvenser av denne endringen, spesielt i lys av økonomiske og driftsmessige utfordringer i helsevesenet. Det er viktig å understreke at selv om kursene i den nye ordningen ikke er obligatoriske, anser vi dem som avgjørende for en grundig og kvalitetsmessig spesialistutdanning. Vi oppfordrer sterkt at anbefalte kurs blir sett på som essensielle, med mindre det foreligger svært tungtveiende grunner til å fravike fra dem.

4. Oppfordring til Avdelingsledere: Vi ber avdelingsledere og beslutningstakere om å fortsette å prioritere og støtte LIS i deres faglige utvikling og utdanning. Det er kritisk at utdanning ikke blir nedprioritert til fordel for driftsøkonomiske hensyn. Kvaliteten på spesialistutdanningen må opprettholdes for å sikre høy kompetanse innen nevrologi i Norge.

5. Vår Forpliktelse: Norsk Nevrologisk Forening forplikter seg til å kontinuerlig arbeide for å opprettholde og forbedre utdanningsstandardene for våre LIS. Vi vil følge nøye med på implementeringen av den nye kursordningen og dens effekt på utdanningskvaliteten.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å holde seg informert og engasjert i denne viktige overgangsperioden. For ytterligere spørsmål eller veiledning, vennligst ta kontakt med oss.