Monrad Krohns pris 2024 tildelt Rigmor Jensen

Ærespris i nevrologi tildelt professor Rigmor Jensen ved Københavns universitet i Danmark.
MKP24

Monrad-Krohns legat for å fremme nevrologisk forskning gir en pris hvert år for fremragende nevrovitenskapelig forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Årets pris på 55.000 kroner ble delt ut av Mathias Toft, leder for innstillingskomiteen og professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Prisutdelingen fant sted på Norsk nevrologisk forenings årsmøte «Nevrodagene», onsdag 13. mars.


Prisen for 2024 ble gitt til professor Rigmor Højland Jensen ved Københavns Universitet. Professor Jensenhar vært en pioner innen hodepineforskningen i Norden. Både vitenskapelig og klinisk har hun arbeidet innen feltet i over 30 år.  Hun har en omfattende vitenskapelig produksjon med kliniske studier av ulike typer former for hodepine. I tillegg til kliniske studier har hun også gjort dyreeksperimentelle studier. Sist men ikke minst viktig er hennes arbeid med etablering av dansk hodepinesenter ved Rikshospitalet i København i 2001, der hun nå har vært direktør i mange år. Hodepine har tidligere vært et lite påaktet felt. Etableringen av dansk hodepinesenter har hatt stor betydning for hodepine-feltet langt ut over Danmarks grenser, både vitenskapelig og klinisk.

Georg Herman Monrad-Krohn var den andre professoren i nevrologi på Rikshospitalet. Han og hans mor opprettet Monrad-Krohns legat til fremme av nevrologisk forskning i 1932, som en gave til Universitetet i Oslo. Prisen er anerkjent som den gjeveste æresprisen i norsk nevrologi. Det er professorene i nevrologi i de nordiske landene som foreslår kandidater til prisen.