Oppmøteprisen, prisen til beste utdanningsavdeling, og vinner av kasuistikk konkuransen.

Vi ønsker å anerkjenne betydningen av leger i spesialisering og deres avdelinger, som er fundamentale for utdanningens kvalitet og rekruttering til faget.
anis

Årets Nevrodagene var en arena for innovasjon og faglig dyktighet, hvor unge nevrologer fikk muligheten til å delta i den tradisjonsrike kasuistikk konkurransen. Denne konkurransen tillater presentasjon av utfordrende og lærerike kasuistikker foran et engasjert publikum, med muligheten til å vinne en prestisjetung pris for sin presentasjon. Vi gratulerer Ludvik Saxhaug Solnør fra Vestre Viken for å ha vunnet dette årets pris med sin imponerende bruk av utmerket storytelling med bilder laget med hjelp av kunstig intelligens (viser til bildet med anisokori). Deltakelsen fra Nathalia Zak fra OUS, Bara Jasem Alowais fra Sykehuset Østfold, Victoria Prescott fra Sykehuset Innlandet, og Helene Hovden fra Sørlandet Sykehus, sammen med vinneren, reflekterer det brede spekteret av talent og engasjement som finnes blant unge nevrologer i Norge.

 

I tillegg til kasuistikk konkurransen, ønsker vi å gi en spesiell anerkjennelse til to avdelinger for deres ekstraordinære bidrag til faget:

  • Beste Utdanningsavdeling: Sykehuset Telemark HF har blitt anerkjent som avdelingen som tilbyr den beste spesialistutdanningen i landet. Dette er en attest til deres engasjement for utdanningens kvalitet og deres dedikasjon til å forme fremtidens nevrologer.
  • Oppmøteprisen: Nordlandssykehuset HF har mottatt oppmøteprisen for å ha tillatt flest leger, særlig yngre kolleger, å bidra og delta på Nevrodagene. Dette understreker Nordlandssykehusets forpliktelse til faglig utvikling og kollegial deltagelse.

 

Norsk nevrologisk forening ser med optimisme på fremtiden for nevrologi i Norge, styrket av bidragene fra leger i spesialisering, deres avdelinger, og det kontinuerlige engasjementet fra hele fagmiljøet. Vi ser frem til neste års Nevrodagene og til de fortsatte fremskrittene innen nevrologisk forskning og praksis.