Utdeling Nevromuskulær forskningspris og -stipend 2024

Stor ære til norsk nevromuskulær forskning.
NM24

Norsk nevrologisk forening har gleden av å annonsere at:

 

  • Nevromuskulær forskningspris ble tildelt Dr. Sissel Løseth (høyre side på bildet) under Nevrodagene 2024 for hennes enestående bidrag til nevrologisk forskning gjennom artikkelen "Late-onset sensory-motor axonal neuropathy, a novel SLC12A6-related phenotype" (DOI: 10.1093/brain/awac488) publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Brain i 2023.

 

  • UCBs forskningsstipend innen nevromuskulære tilstander ble tildelt Dr. Jenny Lindroos og Professor Nils Erik Gilhus (venstre side på bildet) under Nevrodagene 2024 for et strålende arbeid om Myasthenia Gravis hos kvinner i fertil alder og hvordan sykdommen påvirkninger svangerskap, fødsel og utkomme for barnet med hjelp av dataset fra de nordiske helseregistrene.

 

NNF gratulerer!