"The 1st Nordic Status Epilepticus Meeting" den 27.-28. mai 2021

Invitasjon til møte om status epilepticus den 27.-28. mai 2021. Møtet blir avholdt digitalt.

I forbindelse med Norsk Epilepsiselskaps årsmøte 28.05.21 vil det bli holdt et eget symposium om status epilepticus - "1st Nordic Status Epilepticus Meeting" 27-28 mai i år. Møtet avholdes digitalt.

Dette blir et veldig fint møte med mange gode norske presentasjoner, men også med flere internasjonale topp-forskere på programmet. Andrea Rossetti fra Sveits har bred erfaring fra nevrointensiv overvåkning og behandling av status epilepticus. Sandor Benicsky fra Danmark arbeider særlig med EEG og nevrofysiologi ved status mens Hannah Cock fra London er en av verdenslederne innen feltet og har blant annet vært sentral i den nylig gjennomførte ESETT studien av effekt av ulike andrelinjepreparater ved status.

Se eget vedlegg for program.

Påmeldingsfrist: 01.05.21.

Påmelding: https://desitin.pameldingssystem.no/1st-nordic-status-epilepticus-Meeting.

Se link for informasjonsvideoer om møtet: 1st Nordic Status Epilepticus Meeting.