"The 5th National Meeting on Endovascular Intervention in Acute Ischemic Stroke" den 14.04.21

Invitasjon til digitalt møte den 14.04.21 om endovaskulær intervensjon.

Velkommen til det 5. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon 14.04.21.  I år foregår møtet digitalt på Zoom.

Møtet arrangeres av Norsk hjerneslagforening og Norsk nevroradiologisk forening. 

Deltakelse er gratis og påmelding gjøres via denne lenken: Endovascular Intervention in Acute Ischemic Stroke. The 5th National Meeting (legeforeningen.no). 

Påmeldingsfristen er 07. 04.21. Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil alle som har meldt seg på motta påloggingsinformasjon til møtet.

Møtet blir også streamet på NSO sin Facebook-side. 

Det blir oppdatering fra alle trombektomi-sentra og med flere aktuelle tema; trombektomi-registre, nye studier, kirurgisk trombektomi før Prof. Jens Fiehler fra Hamburg holder en oversiktsforelesning på slutten av møtet.