8. nasjonale konferansen om hjerneslag

Velkommen til den 8. nasjonale konferansen om hjerneslag på Oslo kongressenter torsdag 15. februar og fredag 16. februar 2024 på Oslo kongressenter!

I tradisjonen etter grunnleggeren David Russell arrangerer miljøet ved Oslo universitetssykehus konferansene videre. Både forebygging og hele slagkjeden fra det hyperakutte med prehospital håndtering, diagnostikk og akuttbehandling, utredning, forebygging, rehabilitering samt mestring videre etter hjerneslag er dekket i programmet. Foredragsholderne er fra hele landet og blant de fremste ekspertene på sine felt.

Konferansen er den største i sitt slag i Norge og gir god anledning til oppdatering og nettverksbygging.

Informasjon om program og påmelding finner du her:
https://gyroconference.eventsair.com/8-nasjonale-konferanse-om-hjerneslag
logohjerneslagkongress