Norsk nevrologisk forening

Avholdte arrangementer

Hjerneuken 2020

Hjerneuken arrangeres i uke 47 og foregår i år digitalt og med sterk brukerrepresentasjon.
5. november 2020
Hjerneuken. Foto: Pixabay.com

Programmet legges ut fortløpende etter hvert som det blir klart. 

Siden det foregår digitalt, er det tilgjengelig for hele landet. 

Første dagen av Hjerneuken 16.11.20 er det fokus på hodepine på møte der Hodepine Norge og OUS er initiativtakere.

Torsdag 19.11. arranges webinar om syn og hjerneslag kl 18 med LHL Hjerneslag, NNF, OUS, Sørlandet sykehus og Universitetet Sørøst Norge som arrangører. 

Møtene fra forskningsdagene er tilgjengelige hele uken, se eget program for MS-møte.