Hjerneuken uke 47 i 2021

Årets hjerneuke er uke 47. Vi oppfordrer alle kolleger til å bidra med å vekke interessen for faget vårt, og håper at vi også i år vil se alt fra åpne populærvitenskapelige forelesninger til stand med hjernequiz på det lokale torget.

Del på den kompetanse og kunnskap dere besitter med journalister og media, få gjerne hjelp av formidlingsavdelingen lokalt på eget sykehus eller i Legeforeningen.

Vi i styret mottar gjerne meldinger om hva som skjer der hvor du er! Send oss gjerne også et fint bilde til nettsiden.

Arrangementer:

1) Digitalt møte om hodepine i anledning Hjerneuken 2021. Mandag 22.11.21 kl. 18.00-20.00. Hybridmøte i Storeauditorium på OUR Rikshospitalet og som webinar på Zoom med streaming på Facebook. Se vedlagt program (Vedlegg 1).

2) LHL Hjerneslag arrangerer åpent møte på Rikshospitalet, sammen med flere. Tema "Hva skjer under og etter et hjerneslag?" Sted: Store auditorium, Rikshospitalet. Tid: Torsdag 25. november kl. 18-20. https://www.lhl.no/arrangementer/apent-mote-hva-skjer-under-og-etter-et-hjerneslag/ 

3) Sandvika Nevrosenter arrangerer åpent møte i Sandvika, med tre temaer "Epilepsi, demens og hjernerystelse". Her er det selvsagt mulig å kun delta på ett (evt flere). Tid: Onsdag 24. november, kl. 18–20. Sted: Thon Hotel Oslofjord (Sandviksveien 184, 1337 Sandvika) https://www.lhl.no/sandvika-nevrosenter/

4) LHL Hjerneslag har også reprise på digitalt seminar: "Det usynlige etter hjerneslaget". Totalt 3 senddinger tirsdag 23. november. 
https://www.lhl.no/arrangementer/webinar-det-usynlige-etter-hjerneslaget/ 

5) Forskere ved SSE presenterer sitt nytt. Sted: Undervisningspaviljongen på SSE, bygg D1. Tidspunkt: tirsadf 23.11.21 kl. 18.20. Alle deltagere må bruke munnbind. Arrangementet sendes også digitalt. Les mer om arrangementet. Se vedlagt program (Vedlegg 2).

6) Digitalt MS-møte under Hjerneuken 2021. Link.