Invitasjon til "The 2nd Nordic Status Epilepticus Meeting" den 01.06.23-02.06.23

Overordnet tema er: "From bad to worse: Therapeutic and ethical challenges in super-refractory status epilepticus."
SE

Møtes blir i Bergen fra 01.06.23 til 02.06.23.

Nevrologer fra Oslo, Bergen og Trondheim arrangerer møtet i fellesskap. Det er sterke nordiske foredragsholdere, samt internasjonalt toppnivå innen epilepsi og inflammasjon. Samtidig mange norske foredragsholdere og en interessant diskusjon om etikken knyttet til behandling av refraktær status epilepticus.

Man kan delta fysisk eller digitalt.

Ingen kursavgift.

Lenke til påmelding.