NevSoms FAGNETTVERKSMØTE for narkolepsi/CNS-hypersomnier den 27.04.23

NevSoms FAGNETTVERKSMØTE for narkolepsi/CNS-hypersomnier torsdag 27.april 2023 kl. 15-16
Ragnhild Berling Grande
Ragnhild Berling Grande er kontaktperson for fagnettverket. Foto: Marit Skram.

Et klinisk relevant møte for deg som ser pasienter med sjeldne søvnsykdommer som narkolepsi og idiopatisk hypersomni (IH) o.l. En viktig fag-møteplass. To møter i året. Enkel servering. Vel møtt! Fysisk og digitalt.

Program:

  • Nytt og nyttig om medikamenter og behandling v/ møteleder Ragnhild Berling Grande, overlege, Phd, nevrolog. NevSom.
  • Tema: «Interaksjoner, CYP-testing og serumspeil ved narkolepsi/IH-legemidler» v/ Tore Haslemo, Phd, avd.leder. Psykofarmakologisk avd., Diakonhjemmet.
  • Diskusjoner, kasuistikker og kliniske problemstillinger

Fysisk møte: NevSom, Ullevål sykehus, Bygg 31A, 4.etg. møterom 1.

Les mer om fagnettverket her: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/fagnettverk-for-narkolepsicns-hypersomnier