Nordisk spastisitetskonferanse

Nordisk konferanse for helsepersonell som jobber tverrfaglig med spastisitetsproblematikk for barn og voksne. Konferansen ønsker å bidra til at fagpersoner i både primær -og spesialisthelsetjenesten gis mulighet til å etablere samarbeid, kunnskapsutveksling og nettverk.

Konferansen
På konferansen skal vi presentere ulike typer for spastisitetsbehandling hos voksne og barn, ha gode diskusjoner og debatter om ulike behandlingstilbud til disse to gruppene, og diskutere forskjellene i klinisk praksis innen spastisitetsbehandling i ulike land. 

Hensikten er å samle fagpersoner som fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleie fra både primær- og spesialisthelsetjenesten samt spesialister som nevrologer, barnenevrologer, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrokirurger, ortopeder og andre som er interesserte i fagfeltet.

Vi møtes til workshops, spennende utstillere og nettverksbygging på tvers av landegrenser. 

Konferansen vil ikke bli streamet. 

Om foreleserne
Foreleserne er en god kombinasjon av internasjonale spesialister på spastisitetsproblematikk, og nordiske fagfolk med lang erfaring fra spastisitetsbehandling. 

Språk
Konferansen foregår på engelsk.

Klikk her mer utfyllende informasjon og program.