Norsk nevrologisk forening

Avholdte arrangementer

Velkommen til 5. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen som skal holdes 13. – 14. februar 2020, Oslo kongressenter, Folkets hus

Gjør deg kjent med programmet.
31. oktober 2019