Velkommen til hybridmøte på OUS om ansiktssmerter og foredrag ved prof. Arne May, Hamburg, mandag 5. juni kl 17.30-19

Hodepineklinikken ved OUS inviterer til hybridmøte om ansiktssmerter med foredrag ved professor Arne May – om diagnostikk og oppdatering om behandling, samt diskusjon av kasuistikker mandag 5. juni kl 17.30-19 i blått auditorium på OUS Rikshospitalet og Zoom. Etter foredraget blir det diskusjon av kasuistikker med mulighet for å legge fram egne kasuistikker.
Fortvilelse, frustrasjon, depresjon, mentalt stresskonsept. Stresset desperat frustrert ung kvinne eller jente som dekker hodet med hender. Foto: Colourbox.com

Professor og nevrolog Arne May er leder av hodepineklinikken ved Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (UKE) i Hamburg og professor ved Universitetet i Hamburg. Han er også sjefsredaktør i Cephalalgia og gjesteprofessor ved NorHEAD, NTNU. Fra 2013 har han vært Board of trustees i International Headache Society https://ihs-headache.org/people/arne-may/.

Arne May har engasjert seg ekstra inn mot ansiktssmerter i en årrekke og er en av de store drivkreftene for å løfte dette feltet. Han er trukket inn i NorHEAD-samarbeidet for å styrke forskningen på ansiktssmerter og via dette møtet og senere oppfølgingsmøter jobbes det for å styrke det kliniske arbeidet på dette feltet.

Vi er svært takknemlige for at han stiller på hybridmøte nå i juni og kommer på besøk til Oslo på senere møte.

Møtet foregår i blått auditorium på Rikshospitalet med mulighet for digital deltakelse.

Påmelding sendes på epost a.h.aamodt@medisin.uio.no innen 1.6.23. Meld samtidig i fra om kasuistikker du ønsker å diskutere og om du ønsker å delta digitalt eller fysisk.

Vi legger også opp til sosialt treff i etterkant for å nyte den lyse sommerkvelden for de som har anledning.

Velkommen!