Fagnettverk for narkolepsi og CNS-hypersomnier

videomøte, 2.november 2023
Fagnettverk for narkolepsi og CNS-hypersomnier

Digital pålogging: https://join.nhn.no/webapp/home, nr.997452 (Norsk helsenett).

Ved problemer med oppkobling, ring tlf.nr. 23016030.

Fysisk møte: For de som har lyst og mulighet, kom og delta på møtet fysisk hos NevSom på Ullevål sykehus, bygg 31A, 4.etg. møterom 1. Enkel servering.

Kasuistikker mottas gjerne, og kan meldes anonymisert til Ragnhild Berling Grande på mail, ragran@ous-hf.no. Meld også fra til henne dersom du vil stå på nettverkets mailliste eller har andre spørsmål.

Les mer om fagnettverket på NevSoms nettside www.nevsom.no