Videomøte i Fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier

Bli med på videomøte i Fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier.
Tidspunkt er Torsdag 12.november kl.14-16.

Videokonferanse- oppkobling: (NB! Det er lurt å koble seg opp
5-10min før møtestart)

Fra Norsk Helsenett brukes nummeret 99 74 53 for å kunne delta. Utenfor
Norsk Helsenett trenger man Skype for Business for å kunne delta.

Adressen til det virtuelle møterommet er 997453@vm.nhn.no (Ved problemer
med oppkobling, ring 47712489 (Michael Lensing, NevSom)

Program:

  • Nytt og nyttig om medikamenter (ny fast post på hvert møte)
  • «Sykt trøtt» – om søvnighetens mange uttrykk og konsekvenser i
    hverdagen v/ overlege/barne-og ungdomspsykiater Berit Hjelde Hansen,
    NevSom
  • «Det store sjokket» – overgangen fra barn til voksen i
    helsetjenesten v/overlege/barnelege Ann Lisbeth Nesse, Ahus
  • Kasuistikker og diskusjon