Den litt større parkinsonboken

”Den litt større parkinsonboken” er ment som informasjon for pasienter, pårørende og andre interesserte. Innholdet er delt i to bind (”Bind 1: Parkinsons sykdom og andre former for parkinsonisme” og ”Bind 2: Komplisert parkinsonisme”) fordi behovet for informasjon forandrer seg over tid.

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom, og de aller fleste pasientene skal leve i mange år med sin sykdom.

Den informasjonen som er mest nyttig når diagnosen stilles og gjennom de første årene av sykdommen, er samlet i Bind 1. Bind 2 inneholder informasjon om problemer som kan melde seg etter mange års sykdom, og om behandlingen av slike mer spesielle problemer. Derfor er dette bindet ment for pasienter og pårørende som trenger mer informasjon om langtkommet Parkinsons sykdom, om hvilke problemer den kan medføre, og om hvilke behandlingsmuligheter vi har.