Prioriteringsveileder og veiledertabell for nevrologi

Helsedirektoratets Prioriteringsveileder i nevrologi kom i 2008 og ble utarbeidet i samarbeidsprosjektet "Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten" der prioriteringsveiledere for 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten ble utarbeidet.

Veilederen er ment som en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Veilederen gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for de pasientene som tildeles «rett til nødvendig helsehjelp».

Prioriteringsveileder - Nevrologi

Veiledertabell - Nevrologi