Norsk nevrologisk forening

Om oss

Spesialitetskomiteen

24. januar 2019


Profilbilde
Leder
Owe, Jone Furlund
Profilbilde
Medlem
Benjaminsen, Espen
Profilbilde
Medlem
Sandset, Else Charlotte
Profilbilde
Medlem
Vetvik, Kjersti Grøtta
Profilbilde
LIS-medlem
Takle, Solveig Ruth
Profilbilde
Varamedlem
Eek, Camilla
Profilbilde
Varamedlem
Ljøstad, Unn
Profilbilde
LIS-varamedlem
Meisingset, Tore Wergeland