Norsk oftalmologisk forening

Nettstedet for spesialister i øyesykdommer

Norsk oftalmologisk forening (NOF) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. NOF har som oppgave å arbeide for de faglige interessene til våre medlemmer.

Øye i fokus

Aktuelle saker

Informasjon om medlemskap

Dersom du er ferdig utdannet spesialist i øyesykdommer blir du automatisk medlem gjennom Dnlf. Innmeldingen skjer automatisk sentralt i Dnlf. Ved eventuelt dobbel-spesialitet må du imidlertid velge hvilken fagmedisinsk forening du ønsker å være medlem av.