Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

StyretProfilbilde
Leder
Realfsen, Kristen K.
Profilbilde
Nestleder
Kongsrud, Anne Snoek
Profilbilde
Medlem
Gilbo, Hanne Berg
Profilbilde
Medlem
Ystad, Martin Andreas
Profilbilde
Varamedlem
Laukeland, Helene K.
Profilbilde
Varamedlem
Ødegaard, Eva Meling
profilbilde
Sekretær
Pia Wadel-Andersen
profilbilde
Kasserer
Henrik Tennebeck