Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

StyretProfilbilde
Leder
Kongsrud, Anne Snoek
Profilbilde
Nestleder
Fosmark, Dag
Profilbilde
Medlem
Gilbo, Hanne Berg
Profilbilde
Medlem
Jacobsen, Anne Linn Vatne
Profilbilde
Medlem
Tennebeck, Henrik
Profilbilde
Medlem
Thrane, Alexander Stanley
Profilbilde
Medlem
Wadel-Andersen, Pia Beathe
Profilbilde
Varamedlem
Ødegaard, Eva Meling
profilbilde
Sekretær
Pia Wadel-Andersen
profilbilde
Kasserer
Henrik Tennebeck