Diabetisk retinopati – retningslinjer for screening

Diabetisk retinopati (DR) kan føre til nedsatt syn og blindhet, men ved veldig tidlig diagnose og behandling, kan synstap vanligvis forebygges.

En arbeidsgruppe bestående av retinaspesialister fra alle sykehusregionene i Norge (Faggruppe for DR-screening), har utarbeidet norske retningslinjer for diabetesretinopatiscreening. Retningslinjene er basert på Helsedirektoratets anbefalinger og retningslinjer fra andre nordiske land.