Norsk oftalmologisk forening

Fag

Faglige oppslagsverk

Her finner du håndbøker, retningslinjer og veiledere knyttet til synshemming og øyesykdommer.

Oppslagsverk

Kvalitetshåndboken for oftalmologi er nå tilgjengelig via Helsebiblioteket. 

Gå til kvalitetshåndboka på helsebiblioteket.no