Norsk oftalmologisk forening

Fag

Regler og forskrifter

Her finner du viktige regler og forskrifter knyttet til øyesykdommer.
Foto: Colourbox.com

Blindhet og svaksyn - definisjoner og kriterier