Rehabilitering ved synshemning

Mesteparten av livet til våre pasienter leves utenfor øyelegekontoret og mange av våre pasienter kan ha behov for andres kompetanse for å leve bedre med sin synshemning. En viktig oppgave for øyeleger er å åpne døren til denne kompetansen.