Controversies in Ophthalmology (COPHy)-kongressen mars 2024

Den årlige Controversies in Ophthalmology (COPHy)-kongressen arrangeres 15.-16. mars 2024 i Athen.

Kongressen dekker et vidt felt i oftalmologien, inkl. medisinsk og kirurgisk retina, nevrooftalmologi, uveitt og glaukom.

For mer info, se nettsiden.