FEBOS-ESOPRS eksamen 2023, åpent for søknader

Kjære nasjonale delegater. øknadsskjemaer for FEBOS-ESOPRS subspesialitetseksamen 2023 er nå tilgjengelig på EBO-nettstedet:

EBO-ESOPRS subspesialitetseksamen
Søknadsfrist er 10. mars 2023.