Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Årsrapport fra kvalitetsutvalget 2018

Kvalitetsutvalget har i 2018 arbeidet med å gå igjennom og få revidert kapitler i
kvalitetshåndboken som er skrevet/revidert i 2011-2013.
26. juli 2018
Bilde av årsrapporter

Gode kollegaer har sett igjennom og revidert der det har vært behov. Kapitler som er ferdig for fremleggelse på Høstmøtet er:

Prosedyrer vi hadde mål om å få oppdatert 2018:

  1. Pterygium. Opprinnelig skrevet av Ketil Eriksen i 2013. Oppdatert av Ketil Eriksen i år.
  2. Okuloplastikk. Opprinnelig skrevet av Kristin Eidal og Reidar Lager og Bjørn Simensen i 2011. Revidert av Dag Einar Lysebo og Eyvind Rødahl i år. Det er gjort noen endringer i delkapittelet basalcellecarcinom.
  3. Skader. Dag Krohn Hansen har sett over kapittelet og funnet at det ikke er behov for endringer, kapittelet er derfor revidert 2018. (Kapittelet er derfor ikke vedlagt men man kan se det eksisterende kapittelet i NOF kvalitetshåndbok).

Kapitlene “Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester”, “Pasientflyt i sykehus” og “Samarbeid primær/sekundær/tertiærnivå” er fra 2013, men vi har bestemt å utsette oppdatering av disse kapitler i påvente av KØ1 og KØ2 utvalgenes arbeid.

Oslo, 160718

Andreas Jung Askim, Ritika Gupta og Ola Morten Rygh.