Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Brillerefusjon til barn

Det har kommet ny forskrift om stønad til briller hos barn, gjeldende fra 1 august 2022.
8. september 2022

Barn som trenger briller, kan få tilskudd til briller av NAV.

Tilskuddet gis etter faste satser basert på brillens styrke.

Tilskuddet trekkes fra regningen hos optiker når brillen skal betales, dersom optikeren har avtale med NAV. Behovet for synskorrigering skal dokumenteres av optiker. Øyeleger trenger ikke fylle ut noe skjema for dette

Mer detaljert informasjon om ordningen finnes på nav.no: Briller til barn - nav.no

Denne ordningen kommer i tillegg til den nåværende ordningen for briller til behandling eller forebygging av amblyopi, der øyeleger fortsatt må fylle ut refusjonsskjema. Satsene for briller til amblyopibehandling er noe høyere enn de i den nye ordningen.