Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Helsedirektoratet reorganiserer spesialitetsutdanningen

Utkastet til nye læringsmål inkludert prosedyremål ble utarbeidet av spesialitetskomiteen i 2017 og har vært på høring. Læringsmålene er nå vedtatt av Helsedirektoratet. Prosedyremålene, som er nye for spesialiteten øyesykdommer, er også vedtatt, men ikke forskriftsfestet.
Helgi David
7. mai 2018
Helsedirektoratets logo

Det innebærer at det er opp til det enkelte helseforetak å godkjenne prosedyrelistene. Legeforeningen sentralt arbeider for at prosedyremålene for alle spesialitetene skal bli obligatoriske. De nasjonale kursene som tidligere var obligatoriske er heller ikke forskriftsfestet, men hittil sier alle helseregionene at de vil videreføre de nasjonale kursene.

Ny ordning iverksettes fra mars 2019. En periode vil man kunne godkjenne spesialister etter begge ordninger, men man vet ennå ikke hvor lenge overgangsordningen vil vare (3 år er antatt).