Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Høstmøtet 2020 er avlyst

Dette er på grunn av pandemisituasjonen. NOF er i prosess med å se hvordan høstmøtet eventuelt kan avholdes i digital form. Mer info om dette kommer senere.
8. juni 2020