Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Justeringer i regelverket for briller og linser

Etter at nye retningslinjer for synshjelpemidler trådte i kraft 31.august 2021, har man sett at det har vært behov for noen presiseringer og tilføyelser under overskriftene som omhandler briller og linser.
4. mars 2022

Endringene gjelder ikke for ordningen med briller/linser for å forebygge eller behandle amblyopi, men for den generelle ordningen for personer med sykdom, skade eller lyte som påvirker synsfunksjonen.