Justeringer i regelverket for briller og linser

Etter at nye retningslinjer for synshjelpemidler trådte i kraft 31.august 2021, har man sett at det har vært behov for noen presiseringer og tilføyelser under overskriftene som omhandler briller og linser.

Endringene gjelder ikke for ordningen med briller/linser for å forebygge eller behandle amblyopi, men for den generelle ordningen for personer med sykdom, skade eller lyte som påvirker synsfunksjonen.