Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Nordisk øyelegekongress 2018

Nordisk øyelegekongress ble arrangert i Oslo 22-25 august 2018. Arrangementet var en dugnad der vitenskapelig komité, arrangementskomité, øyeavdelingen på Ullevål, norsk øyelegeforening, event-arrangør Gyro, sponsorer og utstillere alle bidro for å gjøre møtet til en suksess.
30. august 2018

En spesiell takk til møtets leder; Morten C. Moe!
De aller fleste tilbakemeldinger har vært positive, og for NOF som forening har dette vært en stor opptur. Totalt endte vi på over 1000 deltagere!
Det nordiske samarbeidet er verd å holde fast på. Det er utrolig nyttig å møtes; dele erfaringer og lære av hverandre. Vi er like nok til at det blir interessant, og forskjellige nok til at det blir spennende.
Bli med til Island om to år, det er en entusiastisk gjeng som allerede har startet planleggingen:
www.nok2020.com/


Bente Haughom
leder NOF