Ny fagakse – en historisk beslutning!

På en særdeles varm maidag i 2018 fattet landsstyret i Legeforeningen et vedtak som omfatter en rekke lovendringer.
Bilde av hammer og stetoskop
Foto: Colourbox.com

Lovendringsforslagene vakte i og for seg ikke så stor oppmerksomhet, men det som skjedde var like fullt historisk. Endringene innebærer en sterkere og tydeligere fagakse.