Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Ny stønadsordning for briller til forebygging/behandling av amblyopi

Det er nå kommet ny stønadsordning og nytt regelverk ved briller til forebygging eller behandling av amblyopi. Se vedlagt informasjon fra NAV.
19. februar 2020