Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

SOE rapport 2018

SOE foreleser-prisen skal være en inspirasjon til klinikere / forskere under 45 år som har bemerket seg på en positiv måte.
30. juli 2018
Logoen til arrangementet European Society of Ophthalmology
Foto: European Society of Ophthalmology

Prisen har vært gitt til:

  • Morten C. Moe i 2009
  • Jon Slettedal i 2010
  • Cecilie Bredrup i 2011
  • Tor Paaske Utheim i 2012
  • Dordi Austeng i 2013
  • Anne Elisabeth C. Mellgren i 2014
  • Geir Berthelsen i 2015
  • Sten Ræder i 2016
  • Vegard Forsaa i 2017

Årets foreleser er Øygunn Aass Utheim. 

SOE-forelesere får dekket reise til neste SOE kongress. SOE kongressene avholdes annehvert år, og den neste blir i Nice 13-16. juni 2019.

Deltagelse

Antallet norske øyeleger som deltar har steget; fra 39 i 2011, til 44 i 2015 og 62 i 2017. (Antallet i 2013 er ukjent pga. Congrex-konkursen).

Frist for å sende inn forslag til prisen har variert mellom 1.mai og 1.juni. For aktuell tidsfrist; konferer nettsiden. Det skal sendes med en begrunnelse for nominasjonen fra den som foreslår, i tillegg til CV.

Program

For øyeleger under utdanning er det på SOE-kongressene et eget ”YO” program. YO står for ”Young Ophthalmologists”. Fra 2012 har også en YO-representant deltatt på SOE’s styremøter.  

Eu-LDP er et nettverks/lederprogram, der deltagerne er med på forskjellige moduler. Programmet arrangeres i samarbeid med AAO. I kullet 2015-2017 var de norske deltagerne Tor Paaske Utheim og Johan Wendel, og på 2017-2019-kullet er de norske deltagerne Panagiotis Salvanos og Erlend Sommer Landsend. De som ønsker å delta på dette videre må melde sin interesse til styret.

Det har vært avholdt styremøte i Dublin i juni 2018. SOE har fortsatt som mål å prioritere utdanningsstipend til øyeleger under utdanning i Øst-Europa, selv om beløpet som brukes på utdanningsfond er redusert en del. Undertegnede deltar i utdanningskomitéen som ledes av Marko Hawlina fra Slovenia.

Mer info om SOE.

SOE-kongressene passer for alle, uansett subspesialitet og interesser, og forelesningene holder et svært høyt nivå.

Jeg gleder meg til å treffe mange norske øyeleger i Nice 13-16. juni 2019.

Vennlig hilsen

Bente Haughom

SOE representant