Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Hjernerelaterte synsvansker - tilbud

Blindeforbundet har nå et eget tilpasset rehabiliteringstilbud for personer med hjernerelaterte synsvansker. Kursene er for personer som får synstap som følge av slag, ulykke, tumor eller annen hjerne-patologi.
8. desember 2018
Bilde av Mette Sørlie som tar synstest

Tilbudet består av fire kurs.

Først et introduksjonskurs der pasienten kan ta med en pårørende, og kurset er for begge.

Deretter følger et 5-dagers kartleggingskurs der synsrest og funksjonsnivå undersøkes. Det gis informasjon om hvilke muligheter og rettigheter pasienten har. Kurset har også fokus på psykisk helse. Her utarbeides en kursrapport som sendes til synskontakt i hjemkommunen etter samtykke.

Deretter gis det tilbud om to 11-dagers påbyggingskurs der målet er skape mestringsfølelse og økt selvstendighet i hverdagen. Kursdeltakeren skal øke kunnskap og ferdigheter innenfor ulike områder, med spesiell fokus på synstrening med synspedagog. De øvrige fagområder er

  • IKT og smart-teknologi
  • ADL
  • mobilitet og orientering
  • livsmestring
  • fysisk aktivitet
  • taktil trening
  • kunst og håndverk.

Blindeforbundet har laget denne filmen om slag og syn: