Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Utlysning av midler fra Glaukomforskningsstiftelsen

Glaukomforskningsstiftelsens formål er å gi støtte til forskningsprosjekter innenfor fagfeltet glaukom (grønn stær). Stiftelsen deler i år ut midler i størrelsesorden ca. 500.000,- NOK til dette formål.
30. januar 2018
Foto: Colourbox.com