Viktig info om årets EBO-eksamen

De fleste kongressene vil bli avholdt i virtuelt format i 2021. På grunn av usikkerheten rundt ulike restriksjoner og vaksinasjonsfremgang i hele Europa, er det avtalt at den sikreste planen er å avholde eksamener i et online format.