Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

Komitéer og utvalg

Mange av NOFs medlemmer bidrar på forskjellige måter.
En visualisering av et styre

Spesialitetskomité: Monica Sneve -leder, Peter Ronald Lane - medlem, Eyvind Rødal - medlem, Erlend Sødal - medlem, Thomas André Woldmo - medlem LIS, Anne Linn Vatne Jacobsen - varamedlem, Josephine Prener Holtan - LIS-vararepresentant.

Etterutdanningskomité: Erlend Landsend, Therese von Hanno, Cecilie Bredrup 

Kvalitetsutvalg: Line Askheim, Ola Morten Rygh, Hanne Gilbo, Ola Kjeka. 

Tariffkomité - avtalespesialister:  Thor Egeberg, Kristen Realfsen

Valgkomité: Jarle Sletten, Vibeke Huun Birkeland, Espen Solberg

Desisorer: Tor Grøndahl, Kjetil Norveel

Nordisk oftalmologisk komité: Hilde Heger, Bente Haughom

UEMS: Gunnar Høvding, Kristin Eidal

EBO: Gunnar Høvding, Kristin Eidal

SOE: Bente Haughom

ICO: Alexander Skau

VISION 2020: Nina Holst, Bente Haughom

Forskningfondets styre: Gunnar Høvding (leder), Jon Ståle Ritland, Terje Christoffersen

Forskningsfondets fagråd: Anna Midelfart, Liv Drolsum, Walther Medin, Eyvind Rødahl

Otto Johansens fond: Vibeke Huun Birkeland (leder), Truls Disen (sekretær), Jon Peiter Saunte (styremedlem)

Øyelegenes hjelpefond: Nina Holst, Knut Lindberg, Jan Askvik

Styret i Acta Opthalmologica: Anna Midelfart og Gunnar Høvding

Norsk oftalmologisk selskap: Panagiotis Salvanos, Helgi Bjørnsson

YO: Ritika Gupta, Helgi Bjørnsson