Komitéer og utvalg

Mange av NOFs medlemmer bidrar på forskjellige måter.
En visualisering av et styre

Spesialitetskomité

Profilbilde
Leder
Meistad, Astrid
Profilbilde
Medlem
Johannessen, Henrik Bjørkekjær
Profilbilde
Medlem
Markovic, Dusan
Profilbilde
Medlem
Petrovski, Goran
Profilbilde
LIS-medlem
Stensby, Alexander
Profilbilde
Varamedlem
Skau, Christian
Profilbilde
Varamedlem
Woldmo, Thomas André
Profilbilde
LIS-varamedlem
Rossi, Cristina

Etterutdanningskomité: Vilde Thomset og Siri Bang

Kvalitetsutvalg: Ole Kjeka, Marianne Strøm, Lasse Mulstad Skrivervik

Tariffkomité - avtalespesialister:  Thor Egeberg, Kristen Realfsen

Valgkomité: Hanne Berg Gilbo, Anne Maddji Heatta, Morten Carstens Moe

Desisorer: Tor Grøndahl, Kjetil Norveel

Nordisk oftalmologisk komité: Hilde Heger, Bente Haughom. 

UEMS: Goran Petrovski og Eyvind Rødahl

EBO: Goran Petrovski og Eyvind Rødahl

SOE: Morten Carstens Moe

ICO: Bente Haughom

VISION 2020: Nina Holst, Bente Haughom

Forskningfondets styre: Gunnar Høvding (leder), Jon Ståle Ritland, Terje Christoffersen

Forskningsfondets fagråd: Anna Midelfart, Liv Drolsum, Walther Medin, Eyvind Rødahl

Otto Johansens fond: Vibeke Huun Birkeland (leder), Truls Disen (sekretær), Jon Peiter Saunte (styremedlem)

Øyelegenes hjelpefond: Nina Holst, Knut Lindberg, Jan Askvik

Styret i Acta Opthalmologica: Anna Midelfart og Gunnar Høvding

Norsk oftalmologisk selskap: Panagiotis Salvanos, Helgi Bjørnsson

FUYO: Shahrzad Noubakht (leder), Marius Birkeland Mo, Henrik Bjøralt Roald og Zaid Khalid