Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

Møter

Årsmøtet gikk av stabelen fredag 24. august kl 12.05-13.30.
Lokasjon: Auditorium, Oslo Kongressenter.

Årsmøtet 2018

1. Velkommen ved Bente Haughom
2. Velkommen til nye medlemmer
3. Utdeling av SOE pris til Øygunn Aass Utheim
4. Informasjonssaker:

- KØ-rapport ved Kristen Realfsen
- FUXX-utvalg ved Bente
- Info ny fagakse

5. Valg av møteleder, referent, protokoll
6. Godkjenning av innkalling og dagsorden
7. Minneord 
8. Styrets årsberetning. Rapporter fra komitéer
9. Revidert regnskap for 2017, foreløpig regnskap for 2018.
10. Årsmøtefastsatt kontingent. Kontingent assosierte medlemmer. Budsjett for 2019.
11. Innkomne forslag: Ingen så langt
12. Votering: Nye kapitler til Kvalitetshåndboka  
13. Valg av nye styremedlemmer (Leder, kasserer, sekretær, styremedlem og varamedlem)​

Her er valgkomiteens innstilling:

Leder: Eva Meling Ødegaard 

Kasserer: Nina Krøll Angelsen (gjenvalg)

Sekretær (ett år): Pia Wadel-Andersen 

Styremedlem: Tina Dale Brauti (gjenvalg)

Varamedlem 2 år: Jan Seeman

Nytt medlem i Spesialitetskomiteen, Eirik A Hjelm er meldt om tidligere.

NOK2018 sin nettside

Les referat fra tidligere års møter: