Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

Norsk Glaukom Selskap

Velkommen til web siden til Norsk Glaukom Selskap (NGS). Her vil vi legge ut viktig generell informasjon samt nyttige linker, men siden vil ikke bli oppdatert hyppig.

Vi har laget en gruppe under DNLF sine websider som vil være hovedform for diskusjon og informasjonsutveksling. Hovedaktiviteten i NGS vil foregå på gruppeforumet på DNLF sin web side.

Gruppen heter Norsk Glaukom Selskap og alle som er interessert kan delte. Man må først sørge for at profilen man har i Legeforeningen er åpen slik at medlemmer kan se deg. Gjøres under Mitt Medlemskap- Min Profil- Endre, husk å lagre endringer. Navn, arbeidssted og e-post bør være synlig for medlemmer.

Deretter melder man seg inn i gruppen. Vi håper dette kan bli et godt og fruktbart forum og satser på at det blir at aktivt forum. Her kan vi lese og svare på innlegg, starte nye diskusjoner samt legge ut relevante og viktige filer. Gruppen har også en kalender med viktige møter og kongresser.

Styret håper dette forumet vil bli brukt aktivt til felles nytte.

Interimsstyre for NGS består av:

  • Nina Krøll Angelsen
  • Per Klyve
  • Tor Odberg
  • Tor Grøndahl.