Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd - Årsrapport for 2018