Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Vi gratulerer hjerteligst med utnevnelsen til ridder

02. oktober 2018
Lars B Engesæter og Leif Ivar Havelin er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. De har mottatt ordenen for sin innsats innen ortopedi, og spesielt for arbeidet med Leddproteseregisteret.

Spent på hva som kommer på Høstmøtet 2018?

20. september 2018
Ta en titt i appen for oversikt over program og abstakter.

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd - Årsrapport for 2018

30. august 2018

Høstmøtet 2018 - godkjent med 12 kurstimer

19. august 2018
Høstmøtet 2018 er godkjent med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i ortopedisk kirurgi. Det betyr at refusjonsberettigede kan søke refusjon fra legeforeninges utdanningsfond 3 til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Høstmøtet 2018

19. juni 2018
Høstmøtet 2018 - uke 43.