Informasjon om Hopin

Informasjon om vår eventplattform Hopin!

Innlogging:

Som deltaker vil du få tilsendt en lenke til det virtuelle ortopediske høstmøtet som arrangeres på plattformen «Hopin». Her logger du inn med navn, brukernavn (e-post som du har tilgang til både hjemme og på jobb). Vi oppfordrer til å legge inn et portrettbilde under «Edit profile». Vi anbefaler Chrome som nettleser både for Mac og for PC.

PC, Mac, mobiltelefoner:

PC / Mac gir flest muligheter. Mobiltelefon fungerer også godt hvis man skal være «tilskuer / tilhører» uten å interagere. Foredragsholdere må ha webcamera og mikrofon på PC / Mac. Hvis man sitter flere sammen i samme fysiske rom, er det kun én PC / Mac som kan ha lyden påslått. Dette gjelder også hvis man kopler opp lyd fra en PC / Mac til et høytaleranlegg. For å få optimal kvalitet, holder det ikke å slå av mikrofonen på møteskjermen, men man må også slå av lyden på sin egen maskin. Så lenge lyden og mikrofonen er avslått, kan man ha ubegrenset med PC / Mac / mobiltelefoner i ett og samme rom og over samme nett. Det fungerer dårlig å sitte i andre nettmøter som Skype eller Teams, samtidig siden programmene overstyrer hverandre.  

Virtuelle rom:

Når du er innlogget vil det i venstre marg stå «Stage», «Sessions» og «Expo». Man kan gå ut og inn av rom, men også åpne flere faner slik at du for eksempel kan gå inn å se på «Expo» eller høstmøteprogrammet parallelt med et annet arrangement. På samme måte som man til vanlig ikke kan stå å snakke med noen på to rom samtidig, kan man ikke være påkoplet audiovideo på mer enn en fane samtidig.

«Stage» er navnet på hovedsalen, og man plumper ikke ut på en scene hvis man går inn her. Dette rommet tilsvarer «Sonja Hennie» på Plaza. Her avholdes symposiene fortløpende. Alle som skal holde innlegg på et symposium får en invitasjon «backstage» og foredragene styres med trygg hånd fra Legenes hus. Generalforsamlingen går også fra «Stage».

Under «Sessions» ligger det møterom for «fri foredrag», årsmøter for faggruppene og sosiale minglerom med videofunksjon. Spørsmål til foredragsholdere skrives i Chatten og videreformidles av moderator. Alle foredragsholdere i en Session vil være tilgjengelig på video / lyd under hele sesjonen og må derfor sette av tid til dette.

Industrien vil være tilstede under «Expo». Her kan man slå av en prat med representanter fra industrien og se på nye produktomtaler og -filmer. Som tidligere vil det bli avholdt faglige industrisymposier fra «Stage». I et år med svært lite kontakt mellom leverandører og ortopeder, oppfordrer vi sterkt til å gjøre seg godt kjent i Expo.

I høyre marg er en fane for «Chat». Anmoder om å frastå fra spamming som for eksempel «Hei fra XX sykehus, mye regn i dag». Chatten skal være faglig eller teknisk relevant.

Under fanen «People» kan du søke opp andre deltakere og ringe dem opp for privat videochat eller for ordinær chat. Du må da evt gå ut av live-møtet du deltar på. Det vil ikke tillates at chat eller videochat benyttes for å spre reklame eller produktinformasjon som ikke er avtalt mellom industri og deltaker på forhånd. Dette blir på samme måte som at man selv som deltaker oppsøker de utstilingene som hen selv ønsker under fysisk høstmøte.

Foredragsholdere, ordstyrere og moderatorer:

Frie foredrag skal fortsatt være 8 minutter og med to minutter avsatt til spørsmål. Spørsmål sendes inn skriftlig på chatten. Foredragene kringkastes med 12 sekunders forsinkelse slik at ingen rekker å løpe nakne forbi i bakgrunnen. Blant annet fordi det er vanskelig å være usynkron med andres PC / Mac / mobil, må alle som skal holde foredrag sitte for seg selv på eget rom og på egen PC / MAC. Hvis man ønsker at andre skal sitte sammen med seg, kan ikke denne personen være pålogget sin egen maskin. Dette for å unngå dårlig lyd og bilde.

Hvis noen ønsker at veileder eller andre skal være tilgjengelig for spørsmål etter et fritt foredrag er det bare å gi beskjed om dette og så får vi koplet opp vedkommende med video. Det kan være video på opp til 20 personer samtidig under en sesjon. Resten må kommunisere via skriftlig chat. Foredragsholdere, ordstyrere og moderatorer vil få skreddersydd info når det nærmer seg.