Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

Høstmøtet 2020

Nå som koronapandemien har snudd verden på hodet ser vi oss nødt til å endre på en årelang høstmøtetradisjon. I 2020 blir høstmøtet arrangert som webinar.
Greger Lønne
16. juni 2020
webinar illustrasjon fra colourbox.com

Vi ønsker å opprettholde uke 43 som uka for faglig oppdatering og sosialisering. Akkurat som før vil høstmøtedagene være onsdag til
fredag i uke 43. Vi oppfordrer avdelingslederne til å gi fri til å følge
webinaret. På mange sykehus er uke 43 lavaktivitetsuke der sykepleiere og annet helsepersonell også har sine fagdager. Derfor er det god grunn til å dedikere disse tre dagene til faglig oppdatering.

Vi har bedt alle faggruppene om å planlegge et symposium. Nå kan man prøve å få inn en internasjonal størrelse, som kan være tilgjengelig en time for presentasjon og diskusjon. Alle som har planer om å sende inn frie foredrag må gjøre det. Dette skal vi løse sånn at de som tenkte å presentere noe får anledning til det. Detaljer kommer vi tilbake til.

Vi håper på et fullblods fysisk høstmøte i 2021! Det er ikke et løfte, men en ambisjon. Tiden vil vise hvor raskt vi kommer tilbake til en tilnærmet normal situasjon. Høstmøtet 2020 i webinarformat vil gi oss gode erfaringer som vi kan ta med for å gjøre fremtidige høstmøter enda bedre.