Høstmøtet 2020

Høstmøtet 2020 arrangeres som nettevent på Hopin!
Banner for høstmøtet 2020 ved Greger Lønne

Viruset vil neppe fordufte fra jordens overflate innen oktober, og vi må derfor ta høyde for at det kan komme nye smittebølger. Vi kan ikke risikere at 500 ortopeder må settes i karantene ved et ev. utbrudd på kongresshotellet, eller at noen av våre kolleger blir alvorlig syke. Det er også usikkert om sykehusene vil la sine ansatte reise på konferanser og store møter i høst, og det er videre usikkerhet knyttet til refusjoner ved en ev. sen avlysning siden COVID-19 nå er en del av risikobildet.

Vi ønsker å beholde uke 43 som uka for faglig oppdatering og sosialisering. Akkurat som før vil høstmøtedagene være onsdag til
fredag i uke 43. Vi oppfordrer avdelingslederne til å gi fri til å følge
Høstmøtet 2020 som nettevent på Hopin. På mange sykehus er denne uka en lavaktivitetsuke der andre spesialiteter og annet helsepersonell også har sine fagdager. Derfor er det god grunn til å dedikere disse tre dagene til faglig oppdatering.

Vi har bedt alle faggruppene om å planlegge et symposium. Nå kan man prøve å få inn en internasjonal størrelse, som kan være tilgjengelig en time for presentasjon og diskusjon. Alle som har planer om å sende inn frie foredrag må gjøre det. Dette skal vi løse sånn at de som tenkte å presentere noe får anledning til det. Detaljer kommer vi tilbake til.

Vi håper på et fullblods fysisk høstmøte i 2021! Det er ikke et løfte, men en ambisjon. Tiden vil vise hvor raskt vi kommer tilbake til en tilnærmet normal situasjon. Høstmøtet 2020 som nettevent vil gi oss gode erfaringer som vi kan ta med for å gjøre fremtidige høstmøter enda bedre.