Program

Program for høstmøtet 2020. Fullt program inkludert symposier og frie foredrag ligger nederst på siden.
Program v Norsk ortopedisk forening

Her er lenke til programmet på Hopin: https://hopin.to/events/ortopedisk-hostmote-2020#schedule

Når høstmøtet åpner får du tilgang til et detaljert program som gir bedre oversikt over frie foredrag.